Ana Sayfa Kız Kulesi Restorasyonu Tarihçe Efsaneler Tarihteki Onarımlar Kız Kulesi'nden İstanbul Güncel Çalışmalar Görsellerle Kız Kulesi Basın Bülteni

Güncel Çalışmalar


14 Eylül 2022


İnternet sitemizde geçtiğimiz aylarda kamuoyu ile de paylaşılmış olan teknik raporlar doğrultusunda revize edilen restorasyon projesi kapsamında tarihi yapının özgün dokusuna koruma ve mühendislik bilimi açısından uygun olmayan bölümlerin sökümüne devam edilmektedir. 16 Ağustos 2022 tarihli bilgi notunda sökümüne başlanacağı belirtilen külah bölümündeki söküm imalatları anıtın özgün kısımlarına zarar vermeyecek şekilde tamamlanmıştır. Bu işlem sırasında yukarıda adı geçen teknik raporlarla ömrünü tamamladığı tespit edilen ve aşağıdaki fotoğraflarda da görüldüğü üzere 1944 yılında betonarme yapım tekniğiyle inşa edilmiş olan kısımlar yapıdan uzaklaştırılmıştır.

Kız Kulesi’nin külah kısmının Sultan II. Mahmut dönemi restitüsyonu esas alınarak hazırlanan ve 10 Ağustos 2022 tarihinde revizyonu onaylanan restorasyon projesine göre özgün malzemelerle yeniden inşasına başlanacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şekil 1. Sökümü yapılan külah kısmının 1944 yılındaki inşa sürecine ait fotoğraflar

Şekil 2,3. Betonarme külah söküm aşamaları

Şekil 4,5. Betonarme külahın yapıdan uzaklaştırılmasından sonra yapının durumu

Şekil 6. Betonarme külahın yapıdan uzaklaştırılmasından sonra yapının durumu

16 Ağustos 2022


Bir önceki bilgi notunda Koruma Kurulu kararı doğrultusunda sökümüne başlanacağı belirtilen bayrak direğindeki çalışmalar tamamlanmış olup, yapının külah bölümündeki diğer betonarme elemanların sökümlerine devam edilecektir.

Ayrıca, restorasyon sürecinde elde edilen veriler ışığında güncellenen restitüsyon çalışmasının ve yapının sökülen kısımlarının özgün malzemelerle yeniden inşa edilmesini sağlayacak restorasyon projesinin İstanbul 6 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 10 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla onaylanmış olduğu kamu oyuna saygıyla duyurulur.

Şekil 1. Betonarme kule gönderinin üst kotlarında uygulanan söküm yöntemi

Şekil 2. Betonarme kule gönderinin alt kotlarınında kullanılan söküm yöntemi

Şekil 3. Betonarme kule gönderinde deniz kumu kullanımı

Şekil 4. Betonarme kule gönderinde deniz kumu kullanımı

25 Temmuz 2022

İstanbul Kız Kulesi Restorasyonu Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşine, koruma kurulu onaylı projeler doğrultusunda Bakanlığımız denetiminde devam edilmektedir. Çalışmamızın genel amacı yapıya sonradan eklenen ve yapının özgün karakterine uygun olmayan eklerinden arındırılması ve özgün detaylarına yeniden kavuşturulmasıdır. Çalışmalara alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Han Tümertekin danışman olarak destek vermektedir.

Restorasyon işinin önemli bir kısmını 1940’larda yapıya eklenen betonarme bölümlerin sökümü oluşturmaktadır. İlk etapta güçlendirilerek korunması planlanan bu bölümlerde işin başlamasıyla birlikte yapılan incelemeler sonucunda, beton malzemenin deniz kumu ve kabuğu kullanımı nedeniyle özelliklerini kaybettiği, demir donatıların aşırı korozyona uğradığı ve çatlaklara sebep olduğu görülmüştür. Bu durum danışman hocalarımız tarafından da raporlanarak betonarme kısımların tamamen sökülmesi yönünde karar alınmıştır. Kulenin külah kısmının sökümünü de içeren bu işlem koruma kurulu tarafından onaylanmış olup, sökülen kısımların özgün malzemelerle yeniden inşa edilmesine ilişkin uygulama projelerinin geliştirilmesine devam edilmektedir.

Bayrak direğinin söküm çalışmaları öncesinde bakır alemin itinalı sökümü gerçekleştirilmiş ve alemin parçaları belgeleme ve konservasyon çalışmaları için atölyeye alınmıştır. Bakır alem üzerinde altın varak kalıntıları tespit edilmiş ve görülen bozulmalar çizim ve fotoğraflarla belgelenmiştir. Bununla birlikte bayrak direği üzerinde ve direk ile külahın birleşim kısmında rüzgâr yükü ve malzeme özelliklerinin kaybolması nedenli bazı çatlaklar görülmüştür. Dayanım özelliğini kaybetmiş betonarme elemanların söküm işlemlerine Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlanacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şekil 1. Betonarme bayrak direğinde görülen çatlaklar.

Şekil 2. Betonarme bayrak direğinin durumu.

Şekil 3. Konservasyon çalışmaları öncesinde bakır alemin durumu.

07 Temmuz 2022

İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler ile çalışmalarına başlanan “İstanbul Kız Kulesi Restorasyonu Teşhir Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşi” Bakanlığımız denetiminde ve alanında uzman akademisyenlerimiz Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Han Tümertekin danışmanlığında, evrensel koruma ilkelerine bağlı olarak sürdürülmekte olup, çalışmalar sırasında elde edilen her türlü veri hassasiyetle değerlendirilmektedir.

Restorasyon çalışmalarının başladığı tarihten günümüze gerçekleştirilen imalatlar ve elde edilen verilerle ilgili detaylı bilgiler ve raporlar Bakanlığımız tarafından kurulmuş olan www.kizkulesi.com.tr internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Çalışmalar kapsamında an itibarıyla Koruma Kurulu kararları doğrultusunda yapıyı olumsuz iklim koşullarından ve statik risklerden koruyacak geçici askı – kapama iskelesi imalatlarına ve tarihi yapıya sonradan eklenmiş olan muhdes eklerin sökümüne devam edilmektedir. Bununla birlikte yapılan georadar çalışmaları sırasında içinde boşluk ve anomaliler müşahade edilen özgün duvarlar için ise güçlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Uygulama projesi detaylarının elde edilen veriler ışığında güncellenerek geliştirilmesine danışman heyeti gözetiminde devam edilmektedir.

Şekil 1. Kuzey ve batı cepheleri georadar tarama verileri

Şekil 2. Güney cephesi georadar tarama verisi

Şekil 3. Betonarme alınlığın yapıdan uzaklaştırılma süreci.

Şekil 4. Betonarme alınlık, muhdes çatı ve asma katın yapıdan uzaklaştırılmasının ardından kuzey cephesinin ve top mazgallarının durumu

Şekil 5. Muhdes çatı ve asma katın yapıdan uzaklaştırılmasının ardından batı ve güney cephelerinin durumu.

Şekil 6. Kulenin doğu cephesine bitişik olarak inşa edilmiş betonarme yapının söküm süreci.

Şekil 7. Kulenin doğu cephesine bitişik olarak inşa edilmiş betonarme yapının söküm süreci.

Şekil 8. Kulenin doğu cephesine bitişik yapının sökülmesinin ardından ortaya çıkan, sonradan doldurulmuş dendan detayları. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yapı özgün detaylarına yeniden kavuşacaktır.